Direct naar de content

Dromers, denkers en doeners delen hun idee voor Rotterdam op CityLab010.nl

3,35 miljoen euro voor innovatieve plannen voor de stad

Rotterdammers met goede ideeën voor hun stad kunnen vanaf nu terecht op CityLab010.nl, de werkplaats voor de stad van morgen. Dromers, denkers en doeners kunnen hun plannen delen en plannen van anderen versterken door tips en adviezen te geven. Het platform is bedoeld om kennis, middelen en netwerken in de stad toegankelijk te maken voor goede initiatieven. Plannen die voldoen aan één van de criteria en die niet zelf voldoende middelen vinden om uitgevoerd te worden, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning van de gemeente.

Stel, u heeft een goed idee. Een idee waarmee Rotterdam aantrekkelijker, beter of mooier wordt. Hoe komt u van een goed idee tot een volwaardig plan en uitvoering? CityLab010 biedt een platform waarop u uw idee voor de stad kunt delen met anderen. Waar een idee tot bloei kan komen en de status van een volwaardig, uitvoerbaar plan kan bereiken. Wethouder Pex Langenberg (Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie) is ervan overtuigd dat CityLab010 een impuls geeft aan initiatieven uit de stad: “Rotterdammers barsten van de goede ideeën waar de stad beter van kan worden. Zij hebben ideeën die het waard zijn om tot uitvoering te brengen.”

CityLab010 werkt eenvoudig. Iedereen kan zijn idee delen met anderen delen op het platform. Iemand die een plan deelt geeft daarbij duidelijk aan welke expertise hij nodig heeft. Anderen kunnen direct reageren op plannen op het platform, of contact zoeken met de initiatiefnemer. Iedereen kan meedoen een plan (nog) beter te maken.

Spelregels
Wethouder Langenberg lanceerde het platform CityLab010.nl namens het hele college van B en W. Elk collegelid heeft één of meer thema’s geformuleerd waarop Rotterdammers worden uitgedaagd. In totaal stelt het college 3,35 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over negen thema’s: veiligheid € 300.000, buitenruimte € 600.000, economie € 260.000, werkgelegenheid € 650.000, duurzaamheid en mobiliteit € 440.000, kansrijke wijken € 150.000, onderwijs € 500.000, sport € 50.000 en cultuur € 400.000.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten plannen maatschappelijk relevant en vernieuwend zijn. Het vernieuwende aspect kan ook zitten in nieuwe samenwerkingsverbanden of nieuwe combinaties van onderwerpen die samen tot een oplossing kunnen leiden. Voor elk thema gelden specifieke criteria die op het platform terug te vinden zijn.

Groei kan beginnen
Experimenteren, vernieuwen en meer zeggenschap voor Rotterdammers zijn topprioriteiten van het Rotterdamse college. Verschillende partners in de stad hebben al aangegeven actief te willen meedoen op het platform. Hogeschool Rotterdam start bijvoorbeeld in september met Marketing of Social Business, een nieuwe opleiding die perfect aansluit bij CityLab010. De hogeschool stelt kennis en netwerken beschikbaar voor CityLab010. Andere partners van CityLab010 zijn Ploum Lodder Princen (advocaten- en notariskantoor), de Makers van de Stad (onafhankelijk instituut voor kleinschalige maakbaarheid, sociaal ondernemerschap en maatschappelijke innovatie in Rotterdam) en Yes We Care (brengt maatschappelijk betrokken bedrijven, consumenten en organisaties samen).

De community op CityLab010 zal de komende maanden verder uitgroeien. Wethouder Langenberg: “Ik ben blij dat deze partijen bereid zijn vanaf het begin mee te doen. En ik hoor en zie dat er nog veel meer animo is in de stad om mee te doen. CityLab010 zal de komende tijd gaan groeien, dat kost tijd. Maar vanaf nu kan de groei beginnen.”

Bekijk ook de animatie op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RyLUyI6_npc&list=PL2WjtBa6VyHflzlX3FTtPIFssiszpj560


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl