Direct naar de content

Drieduizend woningen ‘in de steigers’ op Zuid

Rotterdam investeert ruim €17 miljoen in aanpak achterstallig onderhoud

Rotterdam gaat particuliere eigenaren van 3000 woningen in Rotterdam Zuid begeleiden bij het investeren in (duurzaam) onderhoud en verbetering van hun woning. Dit staat in het ‘Uitvoeringsprogramma Particuliere Woningvoorraad 2015 – 2018 Steigers op Zuid’ dat het college deze week heeft vastgesteld.

De start van de aanpak wordt ingeluid met een brief van wethouder Schneider aan de eigenaren. In deze brief wordt de eigenaren uitgelegd wat de gemeente biedt maar ook wat de verwachtingen van de gemeente zijn. Wethouder Schneider: “We bieden welwillende eigenaren intensieve begeleiding via VVE010, een stimuleringssubsidie en een mogelijkheid tot lenen. Eigenaren die niet mee willen werken, pakken we aan.”

De aanpak bestaat uit twee arrangementen: de ‘projectmatige aanpak VVE010’ en de aanpak ‘nazorg’. De projectmatige aanpak richt zich op (verenigingen van) eigenaren van woningen waar sprake is van achterstallig onderhoud. Het doel van deze aanpak is om (verenigingen van) eigenaren te activeren én om het achterstallig onderhoud weg te werken. Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud is een stimuleringssubsidie van maximaal 3000 euro en de mogelijkheid van een lening beschikbaar. Circa 1900 woningen in Feijenoord, Afrikaanderwijk, Carnisse, Oud-Charlois, Hillesluis, Tarwewijk, Bloemhof, Molièrebuurt en Pendrecht worden aangewezen voor dit arrangement.

De aanpak ‘nazorg’ richt zich op eigenaren van circa 1100 woningen die in het verleden zijn opgeknapt met subsidie en nu eerste signalen van achterstallig onderhoud vertonen. De gemeente biedt in samenwerking met VVE010 begeleiding bij het activeren van VvE’s en het opstellen van onderhoudsplannen. Indien nodig zal de gemeente hier handhaven op basis van een verplicht meerjarenonderhoudsplan uit de Woningwet en/of het niet naleven van de voorwaarden van verkregen subsidie. De aanpak nazorg wordt onder andere uitgevoerd aan de Dordtselaan en in de Millinxbuurt (Tarwewijk).

Rotterdam investeert € 17,26 miljoen in de uitvoering van het programma particuliere woningvoorraad 2015 – 2018 en voortzetting van de stichting VVE010. De gemeente draagt € 15,20 miljoen bij. De corporaties Woonstad, Woonbron, Vestia en Havensteder leveren tot 2018 gezamenlijk een bijdrage van € 2,06 miljoen aan VVE010. Deze financiële bijdrage van de corporaties aan VVE010 is onderdeel van de samenwerkingsafspraken van de gemeente met de corporaties.

Met het ‘Uitvoeringsprogramma particuliere woningvoorraad 2015-2018 Steigers op Zuid’ draagt het college bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid om tot 2030 particuliere eigenaren van 13.000 woningen te begeleiden bij het investeren in verbetering van hun woning. Door het stimuleren van goed onderhoud en goed functionerende Verenigingen van Eigenaren blijven de woningen ook in de toekomst op orde. De aanpak voorkomt daarmee dat nieuw ernstig achterstallig onderhoud ontstaat.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl