Direct naar de content

Drastische verbetering luchtkwaliteit voor bewoners Rozenburg en Maassluis

Kraanschepen Heerema stappen over van dieselgeneratoren op windenergie

Heerema Marine Contractors gaat zijn kraanschepen voorzien van schone energie. Door het stilzetten van de dieselgeneratoren wordt jaarlijks een uitstoot met de omvang van grofweg 5.000 dieselauto’s uit de lucht gehaald. Eneco gaat hiervoor stroom leveren van het windmolenpark op de Landtong Rozenburg. De kraanschepen van Heerema liggen met enige regelmaat in het Calandkanaal voor periodiek onderhoud en ter voorbereiding van projecten op de Noordzee. Door het inzetten van schone energie nemen geluid en luchtverontreiniging af, komt er beduidend minder CO2in de lucht en verbetert de leefbaarheid in Rozenburg en Maassluis.

Om de stroom te kunnen leveren komt op de Landtong een ‘e-house’ van 16 bij 9 meter met een aantal transformatoren. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam hebben het doel om naast Heerema ook op andere locaties in de omgeving schepen te voorzien van zogenoemde walstroom. Om het project van de grond te krijgen heeft de gemeente Rotterdam een subsidie van € 2 miljoen opgenomen in de begroting van 2020 onder voorwaarde dat het ‘e-house’ op de Landtong in overleg met de bewoners van Rozenburg goed wordt ingepast.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) ziet het project als een belangrijke stap in de energietransitie. “De CO2-besparing is gigantisch. Het is de grootste walstroomaansluiting van Europa. Dat levert schone lucht op voor tenminste 10.000 Rotterdammers”.

Internationaal is het aansluiten van dit soort grote schepen uitzonderlijk. Wat het project echt uniek maakt is de directe levering van de stroom van windturbines aan deze nabijgelegen zeeschepen. Eneco (80%) en het Havenbedrijf Rotterdam (20%) richten nu ‘Rotterdam Shore Power B.V.’ op met Heerema als eerste klant. Deze B.V. wil naast Heerema aan meerdere bedrijven in de omgeving walstroom gaan leveren. Gesprekken hierover zijn gaande. Andere terminals in de buurt kunnen vanuit het ‘e-house’ op de Landtong Rozenburg van walstroom worden voorzien.

5.000 dieselauto’s
De Sleipnir en de Thialf van Heerema zijn de grootste kraanschepen ter wereld. Ze liggen met enige regelmaat in het Calandkanaal in Rotterdam, voor onderhoud of ter voorbereiding van projecten op zee. Schepen hebben energie nodig om voorzieningen aan boord te kunnen laten draaien. Het gaat dan om pompen, kranen, verlichting, airconditioning en andere apparatuur. Om de benodigde stroom op te wekken laten schepen doorgaans hun dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2uit. De dieselgeneratoren van de schepen van Heerema stoten jaarlijks ongeveer net zoveel van deze stoffen uit als zo’n 5.000 dieselauto’s. Door het stilzetten van de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2minder de lucht in. [1]

Subsidie gemeente
Met dit innovatieve project willen Heerema, Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam laten zien dat het leveren van walstroom aan meerdere grote zeeschepen mogelijk is. Vanwege dit demonstratie-aspect heeft de gemeente € 2 miljoen subsidie voor het project opgenomen in de begroting voor 2020. Dit op voorwaarde dat het ‘e-house’ op de Landtong in overleg met bewoners van Rozenburg goed wordt ingepast in de omgeving. Als de B.V. meerdere bedrijven weet aan te sluiten en de inkomsten toenemen zoals verwacht, dan wordt de gemeentelijke subsidie terugbetaald.

Inpassing op de Landtong Rozenburg
Bedoeling is eind 2019 de vergunningen voor het project aan te vragen en in het voorjaar te starten met de aanleg. Belangrijkste is de bouw van het ‘e-house’ van ca. 16 x 9 x 5,5 m. met daarbij een aantal transformatoren. Dit ‘e-house’ komt in de buurt van de ligplaats van Heerema, aan de noordkant van de Noordzeeweg op de Landtong. Inpassing van dit ‘e-house’ is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor worden de komende periode meerdere avonden met de Rozenburgers georganiseerd. Daarnaast moeten ook de schepen van Heerema worden aangepast. Als alles volgens plan verloopt, dan gaan de schepen van Heerema over een jaar aan de stekker.[1]
Gemiddelde dieselauto stoot 150 gr. CO2 per km. uit en rijdt 37 km per dag.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:

Heerema Marine Contractors, Vincent Doedee, 06 4506 9116
Eneco, Edwin van de Haar, 06 4075 5463
Havenbedrijf Rotterdam, Sjaak Poppe, 06 224 66 553
Gemeente Rotterdam, Diane Bouhuijs, 06 3831 9244