Direct naar de content

Delfshaven scoort goed met bewonersinitiatieven

Budget 2015 op door succes aanvragen

Bewoners van Delfshaven weten hun weg te vinden naar de gebiedscommissie. Nog ruim voor het einde van het jaar is het budget voor bewonersinitiatieven uitgegeven. Dit succes leidt ertoe dat aanvragen voor buurt- of wijkactiviteiten pas weer in 2016 kunnen worden gehonoreerd.

Van een seniorendag in Schiemond tot het vergroenen van een straat in Middelland en van de Taaltuin in Spangen tot een boombank in Coolhaven. Enthousiaste en actieve inwoners van Delfshaven dienden dit jaar honderden aanvragen in voor ondersteuning van een initiatief in hun wijk of buurt. Hiervan werden er 188 door de gebiedscommissie gehonoreerd. Met de laatste aanvragen die de gebiedscommissie dinsdagavond honoreerde is echter ook het budget van ruim een half miljoen euro voor 2015 uitgegeven. Dit succes leidt er echter wel toe dat voor dit jaar geen aanvragen meer beloond kunnen worden.

De mogelijkheden voor dit jaar zijn volledig benut. Dit betekent dat voor bewoners die voor 2015 nog een initiatief willen indienen geen budget meer beschikbaar is. Medewerkers van het gebied en Opzoomer Mee nemen contact op met aanvragers die hierdoor een afwijzing ontvangen. Zij lichten toe waarom de aanvraag is afgewezen en kijken samen met de aanvragers of er andere oplossingen zijn, of stedelijke budgetten waar zij een beroep op kunnen doen. En uiteraard kunnen bewoners volgend jaar weer een bewonersinitiatief indienen in Delfshaven.

De gebiedscommissie Delfshaven kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op het grote aantal initiatieven dit jaar. Dit resultaat toont aan dat er veel enthousiasme is onder de bewoners van Delfshaven om samen iets voor hun straat of buurt te doen. Bewoners dragen met deze ideeën bij aan de ontwikkeling van hun wijk of buurt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron de Koning, communicatieadviseur gebied Delfshaven (06 10 73 63 48 / rc.dekoning@rotterdam.nl