Direct naar de content

Definitieve uitslag verkiezing Provinciale Staten in Rotterdam

Vanmorgen 20 maart maakte de plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau, Jan-Willem Verheij, de definitieve uitslag van de verkiezing voor de Provinciale Staten in Rotterdam bekend. In de onderstaande tabel staat de definitieve uitslag.

Aantal uitgebrachte stemmen (inclusief blanco en ongeldige stemmen): 195.455
Het aantal blanco stemmen is: 788
Het aantal ongeldige stemmen is: 884
Het aantal volmachten is: 20.284

De totale opkomst van de verkiezing voor de Provinciale Staten op 15 maart 2023 in Rotterdam is: 42,6%. De opkomst in 2019 was in Rotterdam 44,8%.

Het volledige proces-verbaal is in de loop van de dag te vinden op: www.rotterdam.nl/verkiezingen.

Op vrijdag 24 maart 2023 wordt de definitieve uitslag van de verkiezing voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland bekend gemaakt.

Afbeeldingen

Meer informatie over (de organisatie van) de verkiezingen: Paul Tissingh, woordvoerder projectorganisatie Verkiezingen Rotterdam, tel. 06 220 47 525 of pj.tissingh@rotterdam.nl.

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u kijken op www.rotterdam.nl/verkiezingen