Direct naar de content

Definitieve uitslag verkiezing Provinciale Staten in Rotterdam

Vanmorgen 22 maart maakte de voorzitter van het hoofdstembureau, de heer A. Aboutaleb, de definitieve uitslag van de verkiezing van de Provinciale Staten in Rotterdam bekend:

Aantal kiesgerechtigden in Rotterdam: 456.675

Aantal uitgebrachte stemmen (inclusief blanco en ongeldige stemmen): 204.426
Het aantal blanco stemmen is: 590
Het aantal ongeldige stemmen is: 1.273
Het aantal volmachten is: 21.508

De totale opkomst voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart 2019 in Rotterdam is: 44,8%. De opkomst in 2015 was in Rotterdam 35,14%.

De uitslagen van 2015 vindt u in de afbeelding in de bijlage.

Het volledige proces-verbaal is in de loop van de ochtend te vinden op: www.rotterdam.nl/verkiezingen.

Op maandag 25 maart wordt de definitieve uitslag voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland bekend gemaakt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Claudia Verhulp, woordvoerder burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 51 26 63 15, e-mail: c.verhulp@rotterdam.nl of Pieter Bas Simons, woordvoerder verkiezingen, tel. 06 – 51 07 47 91, e-mail: pba.simons@rotterdam.nl  

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u kijken op www.rotterdam.nl/verkiezingen