Direct naar de content

Definitieve einduitslag gemeenteraadsverkiezing 2014 in Rotterdam

De personen die zitting gaan nemen in de gemeenteraad en de uitslag per kandidaat is in de loop van de ochtend te vinden op: www.rotterdam.nl/verkiezingen

De totale opkomst voor de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014 in Rotterdam is: 45,1%. Dinsdag 25 maart om 10.00 uur maakt de voorzitter van het centraal stembureau de definitieve einduitslag van de verkiezingen gebiedscommissies 2014 bekend in het stadhuis, zaal 7. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie, de bekendmaking van de uitslag per stembureau en de bekendmaking van de uitslag per kandidaat, kijk op www.rotterdam.nl/verkiezingen.


Noot voor de redactie:

Op donderdagochtend – wanneer er geen raadsvergadering is – vergadert de raad met het college tijdens de zogenoemde Actualiteitenraad over actualiteiten en regelingen van werkzaamheden. Om u snel te informeren ontvangt u op woensdagmiddag, zo spoedig mogelijk na 16.00 uur, een overzicht van de ingediende onderwerpen. De vergadering begint om 10.00 uur in de raadzaal, duurt tot 11.00 uur en als de agenda daarom vraagt tot uiterlijk 11.30 uur.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.