Direct naar de content

De Rotterdamse Zaak wint EEPA Award

Ondersteuning ondernemers bij doorstart succesvol

Het studenten leerwerkbedrijf De Rotterdamse Zaak heeft op donderdagavond 24 november in Bratislava de European Enterprise Promotion Award (EEPA) gewonnen. Het DG Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie organiseert deze verkiezing al sinds 2006.

In De Rotterdamse Zaak krijgen ondernemers die in financiële problemen verkeren ondersteuning van studenten en ervaren oud-ondernemers. Inmiddels zijn op deze manier meer dan 700 ondernemers uit de regio Rotterdam ondersteund bij een doorstart van hun bedrijf. De studenten helpen met het op orde brengen van de financiële administratie, het opstellen van een ondernemersplan of de marketing van het bedrijf. De ervaren oud-ondernemer fungeert als coach voor zowel de ondernemer als de studenten. Een aansluitend longiduaal onderzoek geeft aan wat het effect is geweest van de begeleiding op de onderneming.

Effectieve samenwerking
Kennis en vaardigheden worden gedeeld en overgedragen en dat maakt De Rotterdamse Zaak zeer effectief voor alle partijen. Juist deze nieuwe vorm van samenwerking gaf bij de de jury van de Europese Commissie de doorslag om deze prestigieuze Europese Prijs voor Ondernemersschapsbevordering toe te kennen aan De Rotterdamse Zaak. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): “We zijn heel erg trots op deze prijs. Voor iedere stad en dus ook voor Rotterdam is aandacht voor deze groep ondernemers van belang. We doen dit samen met partners in de stad en delen graag onze kennis met andere steden. Het is absoluut een win-win situatie."

Uitbreiding in Europa
Het initiatief beperkt zich niet alleen tot Rotterdam: een Friese en een Gelderse versie zijn nog dit jaar gestart en volgend jaar volgen meer regio’s. Zo ontstaat er een landelijk netwerk waardoor duizenden doorstarts mogelijk worden gemaakt. Daarnaast is een convenant met Eurocities getekend voor een Europese uitrol.

De Rotterdamse Zaak is een samenwerking tussen Regionaal Bureau Zelfstandigen van gemeente Rotterdam, ruim 20 gemeenten in de regio Rijnmond, Hogeschool Rotterdam en Stichting Ondernemersklankbord.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl