Direct naar de content

De Gebiedscommissie Prins Alexander gaat met u in gesprek

De komende periode gaat de gebiedscommissie de wijken in om kennis te maken en wil daarbij horen van Rotterdammers wat er leeft in hun wijk.

In het nieuwe bestuurlijk systeem binnen de gemeente Rotterdam neemt de gebiedscommissie een belangrijke rol in als adviseur van de raad en het College. Dat doet zij vanuit haar rol als aanspreekpunt en vertegenwoordiging van de bewoners in de wijken. De gebiedscommissie draagt zorg voor een goede participatie van de burger en ondernemers uit de wijken. Belangrijk in de participatie van bewoners zijn de bewonersinitiatieven die door de commissie worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van buitenruimte, veiligheid, leefbaarheid en vrijwilligerswerk. Ook stelt de commissie het gebiedsplan 2015-2018 op waarin de ambities en doelen voor de komende jaren zijn beschreven.

Wat leeft er bij u?
Voor het gebied Prins Alexander is na een participatietraject in 2013 het gebiedsplan voorbereid en met het toenmalige bestuur en deelraad van de deelgemeente besproken. Het resultaat moet nu door de gebiedscommissie in concept worden vastgesteld. Bovendien zal de commissie een advies moeten geven over het gebiedsplan aan de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam.

De gebiedscommissie van Prins Alexander gaat de verschillende wijken bezoeken en met bewoners in gesprek. Met als doelen kennismaking en om te horen wat er leeft in de verschillende wijken. Daarbij wil de commissie het concept gebiedsplan tijdens de bezoeken nog eens toetsen aan de mening van de bewoners en ondernemers in het gebied.

U kunt de gebiedscommissie de komende weken aantreffen tijdens het boodschappen doen in onze winkelcentra, op de markt, de speeltuin of gewoon op het plein in de buurt. Bij deze kennismaking kunt u het gesprek aangaan met commissieleden, kennis nemen en het bespreken van de ambities en doelen in de wijken. En informatie krijgen over de werkwijze van de gebiedscommissie.

Reageren
Mocht u niet in staat zijn de gebiedscommissie in uw wijk te ontmoeten, dan kunt u uw mening met betrekking tot het gebiedsplan ook doorgeven via het reactieformulier. Per e-mail kunt u uw bericht sturen naar gebiedscommissies@rotterdam.nl

Uw schriftelijke opmerkingen kunt u verzenden naar:
Gebiedscommissie Prins Alexander
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

De gebiedscommissie kijkt er naar uit u te ontmoeten in uw wijk!

Agenda
• Zaterdag 24 mei 10-13 uur, prinsenland/-s-gravenland locatie Mia v IJperenplein
• Zaterdag 24 mei 14-17 uur, Lage land winkelcentrum Marinus Bolkplein
• Woensdag 28 mei 10-13 uur, Markt Hesseplaats Ommoord
• Woensdag 28 mei 14-17 uur, Kralingse Veer speeltuin/rendierhof
• Zaterdag 31 mei 10-13 uur, Zevenkamp Ambachtsplein
• Woensdag 4 juni, 19-22 uur Ommoord, WION, Max Planckplaats 300
• Zaterdag 7 juni 10-13 uur, Nesselande Siciliëboulevard/winkelcentrum
• Zaterdag 7 juni 14-17 uur, Oosterflank hoek Grote Beer/Varnasingel

Op www.rotterdam.nl/prinsalexander vindt u meer informatie en ook het concept gebiedsplan.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dave Geensen, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, dd.geensen@rotterdam.nl en 06 53 57 35 01