Direct naar de content

De gebiedscommissie Kralingen Crooswijk gaat met u in gesprek

De komende periode gaat de gebiedscommissie de wijken in om kennis te maken en wil daarbij horen van Rotterdammers wat er leeft in hun wijk.

De gebiedscommissie neemt een belangrijke rol in als adviseur van de raad en het College. De commissie is het aanspreekpunt en vertegenwoordiging van de bewoners in de wijken. De gebiedscommissie zorgt voor participatie van burgers en ondernemers uit de wijken. Bijvoorbeeld op het gebied van buitenruimte, veiligheid, leefbaarheid en vrijwilligerswerk. Ook stelt de commissie het gebiedsplan 2015-2018 op waarin de ambities en doelen voor de komende jaren zijn beschreven.

Gebiedsplan
In 2013 is voor Kralingen Crooswijk het gebiedsplan voorbereid en met het toenmalige bestuur en deelraad van de deelgemeente besproken. Het resultaat moet nu door de gebiedscommissie worden vastgesteld. Bovendien zal de commissie een advies moeten geven aan de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam.

De gebiedscommissie van Kralingen Crooswijk gaat verschillende wijken bezoeken en met bewoners in gesprek. Met als doel kennismaking en om te horen wat er leeft. De commissie wil het gebiedsplan tijdens de bezoeken nog eens toetsen aan de mening van de bewoners en ondernemers in het gebied.

U kunt de gebiedscommissie de komende weken aantreffen tijdens het boodschappen doen of gewoon op het plein in de buurt. Bij deze gelegenheid kunt u direct het gesprek aangaan met uw gebiedscommissieleden, kennis nemen en bespreken van de ambities en doelen in de wijken als informatie krijgen over de werkwijze van de gebiedscommissie.

Mocht u niet in staat zijn de gebiedscommissie in uw wijk te ontmoeten, dan kunt u uw mening met betrekking tot het gebiedsplan ook doorgeven via e-mail of brief. Hierbij altijd graag vermelden ‘reactie gebiedsplan Kralingen Crooswijk’. Per e-mail kunt u uw bericht sturen naar gebiedscommissies@rotterdam.nl

Uw schriftelijke opmerkingen kunt u verzenden naar:
Gebiedscommissie Kralingen Crooswijk
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

De gebiedscommissie kijkt er naar uit u te ontmoeten in uw wijk!

Agenda
Kralingen 31 mei:
Tussen 15.00-17.00 uur

Winkelcentrum de Esch
Lusthofstraat
Albert Heijn, bij de oude dijk

Crooswijk 7 juni:
Tussen 15.00-17.00 uur

Crooswijkseweg hoek Crooswijksestraat
Marnixplein
Generaal van der Heijdenplein

Op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk vindt u het gebiedsplan en meer informatie.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dave Geensen, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, dd.geensen@rotterdam.nl en 06 53 57 35 01