Direct naar de content

De 10 van 010: aandacht voor biodiversiteit in Rotterdam

Zeven dieren en drie planten: zij staan dit jaar symbool voor de biodiversiteit in Rotterdam. De gemeente Rotterdam en partners in de stad hebben deze ’10 van 010’ benoemd om de biodiversiteit in de stad te verrijken. Want een rijke biodiversiteit is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Steden spelen een belangrijke rol bij behoud en herstel van biodiversiteit wereldwijd. Vanaf deze maand stellen we iedere maand een plant of dier centraal en vertellen we wat jij kunt doen om deze icoonsoort te helpen.

De 10 van 010
De 10 van 010 bestaat uit zoogdieren zoals de egel, de vos en de laatvlieger (vleermuis), en insecten zoals de rosse metselbij en de kleine vuurvlinder. De bloemen en planten die prijken op de lijst zijn de steenbreekvaren, de zwanebloem en de zoete kers. De zanglijster representeert de vogels, en de snoek maakt de lijst af. Samen dragen zij bij aan een groene, waterrijke, weelderige stadsnatuur, rijk aan biodiversiteit.

Aan de slag met biodiversiteit
Rotterdam werkt aan de biodiversiteit van de stad. Van voor-, achter, gevel- en daktuin via straat, berm en wijk tot verbindingen door heel de stad. Herstel, behoud en versterking van de Rotterdamse biodiversiteit in alle biotopen in de stad is belangrijk, net als goede relaties met de duinen, de delta en de omliggende poldergebieden. Het welzijn en de gezondheid van mensen, en het functioneren van de economie staan in directe relatie met de stand van de biodiversiteit, aangezien de natuur ons voorziet van voedsel, water, grondstoffen en schone lucht. Een gezonde balans tussen mensen, flora en fauna is daarom essentieel. Eind 2020 werd de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit vastgesteld, waarmee we de komende jaren samen met bewoners en partners in de stad werken om de stadsnatuur van Rotterdam mooier, duurzamer en biodiverser te maken.

Bert Wijbenga, wethouder buitenruimte: ‘Met de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit geven we de flora en fauna in Rotterdam extra aandacht. Dat is echt van belang om onze stadse omgeving gezond te houden. Insecten en andere dieren en planten in alle lagen hebben niet zo gek veel anders nodig dan wij mensen: voldoende eten en een geschikte leefomgeving. Met groene en waterrijke plekken in de stad, werken we daar aan.’

Doe mee!
De 10 van 010: heb jij ze al gezien? Half april ontmoet je de eerste. Op je balkon, in de tuin of zomaar ergens in de stad. Daarna volgt elke maand een nieuwe plant of nieuw dier. Iedereen kan een bijdrage leveren aan herstel van de biodiversiteit. Maak je balkon of tuin groener, nodig een bij uit, doe mee met de vogel- of egeltelling en probeer een vos te spotten. Want biodiversiteit is belangrijk, maar natuurlijk ook gewoon leuk!