Direct naar de content

Daling van overgewicht bij kinderen in heel Rotterdam

Uit recent trendonderzoek blijkt voor het eerst dat het overgewicht onder Rotterdamse kinderen in heel Rotterdam afneemt. Van de kinderen op Lekker Fit! scholen had in 2012 28,7% overgewicht, in 2013 was dit 26,3%. Met het keren van de stijgende overgewichttrend is een belangrijke stap gezet naar een gezonde en fitte Rotterdamse jeugd.

Eind 2003 constateerde de gemeente Rotterdam dat het overgewicht onder de Rotterdamse jeugd bleef toenemen. Overgewicht staat een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. Daarom besloot de gemeente Rotterdam het programma Rotterdam Lekker Fit! te introduceren. Samen met publieke en private partijen wordt ingezet op een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd. Hierbij zijn bewezen effectieve interventies ingezet en ontwikkeld.

Adriaan Visser, wethouder financiën, binnenstad, cultuur en sport in Rotterdam: “Het is een kwestie van een lange adem om succesvol in te zetten op gezond gewicht. Ik ben trots op ons programma en ik vind het bijzonder om te zien dat samen met alle partijen een grote stap is gezet op weg naar een gezond gewicht voor onze kinderen. Dit sterkt mij om in te blijven zetten op Rotterdam Lekker Fit! en het programma verder te ontwikkelen.”

In Rotterdam heeft één op de vier kinderen matig tot zeer ernstig overgewicht. De Rotterdamse jeugd heeft nog steeds meer overgewicht dan in de rest van Nederland. Het is daarom belangrijk dat gericht en aanhoudend wordt geïnvesteerd in het behouden van een gezond gewicht door de inzet van effectief bewezen programma’s.

Programma Rotterdam Lekker Fit!
De afgelopen jaren is structureel door 94 basisscholen (meer dan 50% van de Rotterdamse basisscholen) ingezet op het bevorderen van een Lekker Fitte basis bij de Rotterdamse jeugd. De Lekker Fit! scholen zijn vooral gevestigd in wijken met bevolkingsgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Juist daarom is het positief dat op Lekker Fit! scholen een daling van overgewicht zichtbaar is.

Kinderen in het basisonderwijs krijgen op de Lekker Fit! basisscholen onder andere drie tot vijf keer per week bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd van een vakdocent. Daarnaast is aandacht voor gezonde voeding tijdens de lessen en is een schooldiëtist aanwezig. In de kinderopvang leren pedagogisch medewerkers kinderen om meer te bewegen en gezonder te eten. Ook wordt gewerkt met de bewezen effectieve Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak.

De gemeente Rotterdam doet dit niet alleen. De kracht zit hem in de samenwerking. Denk aan de scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin en sportverenigingen, maar ook aan gezondheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven. Alleen door samen te werken met de ouders en alle partijen in de omgeving van het kind, kunnen positieve resultaten worden behaald.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Wij verzoeken u uiterst zorgvuldig te zijn met de publicatie van cijfers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Katja van Deventer, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, km.vandeventer@rotterdam.nl , 06 – 22 62 95 62

Zie voor meer informatie ook:

www.rotterdamlekkerfit.nl

www.jongerenopgezondgewicht.nl