Direct naar de content

Coolsingel’s Gabo wordt opgeknapt

Het kunstwerk van Naum Gabo aan de Coolsingel, in de volksmond ook wel 'De gestileerde bloem' of 'Het Ding' genoemd, wordt gerestaureerd. "Het verheugt mij dat dit Rijksmonument weer de uitstraling gaat krijgen die hoort bij deze centrale plek voor de Bijenkorf op de Coolsingel," aldus wethouder Pex Langenberg van cultuur.

Afgelopen jaar hebben de eigenaar van het kunstwerk – Bouwfonds Investment Management – en de gemeente Rotterdam intensief overleg gevoerd over de gewenste restauratie. Op basis van eerdere onderzoeken die zijn verricht in opdracht van de eigenaar, heeft deze besloten de sculptuur te gaan restaureren en hierover in overleg te treden met vertegenwoordigers van de gemeente en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Dit heeft geleid tot de indiening van de conceptaanvraag op 25 juli jl.. Aanstaande woensdag ligt de eerste stap, het plan van aanpak, voor advies op tafel bij de Commissie voor Welstand en Monumenten.

De grote sculptuur, met als bijnamen 'De gestileerde bloem' en 'Het Ding', is onderdeel van het complex De Bijenkorf. Het beeld werd vervaardigd in 1956-1957 op basis van een tekening en modellen van de uit Rusland afkomstige Amerikaanse kunstenaar Naum Gabo. De werkzaamheden vonden plaats in de constructiewerkplaatsen en machinefabriek 'Hollandia' in Krimpen aan den IJssel. Het kunstwerk werd onthuld op 21 mei 1957. Het gaat om het grootste moderne kunstwerk in de openbare ruimte in die tijd. Het Rijksmonument wordt beschouwd als een mijlpaal in de beeldende kunst van de Wederopbouwperiode.

De gemeente en de eigenaar beogen een goed gedocumenteerde restauratie, die als doel heeft om zo veel mogelijk de originele uitstraling van het beeld terug te halen, gebruik makend van originele technieken.

Met de indiening van het plan van aanpak is een aanvang genomen met de restauratie. De verwachting van de eigenaar is dat de restauratie ongeveer een jaar in beslag gaat nemen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Voor meer informatie over het kunstwerk klik hier