Direct naar de content

Coolsingel wordt fraaie stadsboulevard

De gemeenteraad stemt in met het plan van het college van BenW om van de Coolsingel weer een stadsboulevard met allure te maken. Fraai vormgegeven, groen en met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De herinrichting van de Coolsingel gaat € 58,1 mln. kosten. De uitvoering start in april 2017. Naar verwachting wordt de vernieuwde Coolsingel in 2020 opgeleverd.
 

Coolsingel, de missing link in de binnenstad
In de binnenstad is de afgelopen jaren al veel verbeterd en opgeknapt, de Coolsingel is nu nog de missing link. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Binnenstad en Financiën): “De afgelopen maanden hebben we gebruikt om het voorlopig ontwerp uit te werken tot het definitieve ontwerp in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden. De vernieuwde Coolsingel draagt na de grootschalige opknapbeurt straks bij aan een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers langer verblijven met alle economische spin-off van dien. “

Levendige stadsboulevard met allure
De Coolsingel, nu nog een drukke verkeersweg, wordt een fraai vormgegeven stadsboulevard met allure; aantrekkelijk en gastvrij. Adriaan Geuze, ontwerpbureau West 8: “Geen gemakkelijke opgave, want het gaat om een gebied met een grote diversiteit aan gebruikers en functies. De Coolsingel is immers de spiegel van de stad. Met dit plan geven we de stadsboulevard weer terug aan de Rotterdammers.”

Inspiratie voor ondernemers en investeerders
Het plan dient ook als stimulans en inspiratiebron voor ondernemers, investeerders en eigenaren om hun bijdrage te leveren aan de stedelijke ontwikkeling. ‘De stad maken, dat kunnen we als gemeente niet alleen, dat doen we samen met marktpartijen’, aldus wethouder Visser. Het gesprek daarover met de stakeholders is gestart. Daar worden ook de ervaringen bij betrokken die zijn opgedaan bij het Lijnbaanakkoord.

Ruim, groen en gastvrij
Het plan beslaat het gebied tussen het Hofplein en Witte de Withstraat. Aan de kant van de Lijnbaan komt een brede wandel -en fietspromenade. Ook krijgt de Coolsingel een hoogwaardige natuurstenen bestrating, sierlijk meubilair, grote bomen en nieuwe ornamenten. Auto’s gaan aan de kant van het Stadhuis rijden. De tram blijft op dezelfde plek. Belangrijke stadsstraten sluiten goed aan en met tien goede en veilige oversteekplaatsen wordt de Coolsingel een belangrijke verbindende schakel tussen het Laurenskwartier en de Lijnbaan.

Adviessnelheid 30 km/uur
De Coolsingel wordt een boulevard waar de fietser en voetganger ruim baan krijgen en waar de weg in de eerste plaats voor bestemmingsverkeer bedoeld is. Comfort en veiligheid is voor alle verkeersdeelnemers een belangrijke doelstelling van het plan. Daarom heeft het stadsbestuur besloten om een adviessnelheid van 30 km/uur in te stellen voor het verkeer. Daarmee wordt het voor de fietser en voetganger nog aangenamer op de Coolsingel.

Uitvoering
De eerste werkzaamheden vinden plaats in april 2017. Dan werkt de RET aan de tramsporen op de Coolsingel nabij het Hofplein.

Informatie
Meer informatie over het project is te vinden op www.rotterdam.nl/coolsingel en www.decoolsingel.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl