Direct naar de content

Commissiegewijze begrotingsbehandeling

Dinsdag 27 t/m donderdag 29 oktober

In de week van 26 t/m 30 oktober en op 3 en 4 november vindt de commissiegewijze begrotingsbehandeling plaats. Aansluitend of voorafgaand aan deze vergaderingen houden een aantal commissies een reguliere commissievergadering. Hieronder de informatie over de commissiegewijze begrotingsbehandeling van de komende week.

De informatie over de reguliere commissievergaderingen vindt u in het commissiebericht hierover van vandaag.

Zie voor meer informatie over de begrotingsbehandeling www.rotterdam.nl/begroting2016.


Commissiegewijze begrotingsbehandeling
Deze vergaderingen zijn onderdeel van de begrotingsvergadering, die is begonnen met de algemene beschouwingen op donderdag 8 oktober. De vergadering wordt afgesloten op donderdag 12 november met het slotdebat en de besluitvorming over de begroting.

Het is de bedoeling dat alle specifieke moties al worden ‘ingediend’ tijdens deze begrotingscommissies zodat het debat daarover met name tijdens de commissievergaderingen gevoerd kan worden.

Vergaderschema
Alle vergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis.

dinsdag 27 oktober
Begrotingscommissie Gebieden
16.00 – 22.00 uur
 
woensdag 28 oktober
Begrotingscommissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
10.45 – 16.30 uur

woensdag 28 oktober
Begrotingscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
19.00 -23.30 uur

donderdag 29 oktober
Begrotingscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
9.30 – 16.30 uur

De begrotingscommissies Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid en Veiligheid, Organisatie en Financiën vinden plaats op 3 en 4 november. Over deze vergaderingen ontvangt u volgende week een bericht.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.