Direct naar de content

Commissiegewijze begrotingsbehandeling

Dinsdag 3 en woensdag 4 november

In de week van 26 t/m 30 oktober en op 3 en 4 november vindt de commissiegewijze begrotingsbehandeling plaats. Hieronder de informatie over de commissiegewijze begrotingsbehandeling van de komende week.

De informatie over de agenda van de reguliere raadsvergadering van 5 november ontvangt u via een apart raadsbericht.

Zie voor meer informatie over de begrotingsbehandeling www.rotterdam.nl/begroting2016.


Commissiegewijze begrotingsbehandeling
Deze vergaderingen zijn onderdeel van de begrotingsvergadering, die is begonnen met de algemene beschouwingen op donderdag 8 oktober. De vergadering wordt afgesloten op donderdag 12 november met het slotdebat en de besluitvorming over de begroting.

Het is de bedoeling dat alle specifieke moties al worden ‘ingediend’ tijdens deze begrotingscommissies zodat het debat daarover met name tijdens de commissievergaderingen gevoerd kan worden.

Vergaderschema
Alle vergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis.

dinsdag 3 november
Begrotingscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
16.30-23.30 uur

Bij de begroting 2016 wordt ook het Programma Duurzaam 2015-2018 besproken.


woensdag 4 november
Begrotingscommissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
NB: gewijzigde aanvangstijd 10.30 uur


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.