Direct naar de content

Commissiebericht

Procedurevergadering commissies op woensdag 8 en donderdag 9 april
Op woensdag 8 en donderdag 9 april vinden de eerste commissievergaderingen digitaal en dus niet in het stadhuis plaats. Bij alle commissies staat een procedurevergadering op de agenda. Inhoudelijke onderwerpen worden besproken in commissieverband op woensdag 15 en donderdag 16 april. De onderwerpen die op de agenda staan, ontvangt u in de week voorafgaand via een persbericht.

Op de volgende tijdstippen kunt u de procedurevergadering van onderstaande commissies live volgen via het raadsinformatiesysteem:

Woensdag 8 april

Donderdag 9 april

Commissie corona
Het presidium heeft besloten een tijdelijke commissie in te stellen waar alle corona-gerelateerde onderwerpen worden besproken. Deze commissie komt bijeen op de donderdagen om 10.00 uur. De actualiteitenraden zijn vervallen. Vooralsnog zijn dit de volgende donderdagen: 9 april, 16 april en 14 mei 2020. De vergaderingen vinden op afstand plaats en worden via het raadsinformatiesysteem uitgezonden.

Tot dinsdag 15.00 uur kunnen raadsleden en collegeleden schriftelijk een verzoek indienen om een onderwerp te agenderen. U ontvangt een overzicht van alle geagendeerde onderwerpen op de woensdag voor de commissievergadering via een persbericht.

Inspreken, publiek en pers
De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering via de livestream op het raadsinformatiesysteem volgen.
Fysiek inspreken bij commissies is voorlopig niet toegestaan. Er kan een schriftelijke reactie of een reactie via email worden ingediend (info@griffie.rotterdam.nl).

Meer informatie
Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.