Direct naar de content

Commissiebericht (nieuwe versie)

Activiteiten raadscommissies 14 en 15 juni

Per abuis was in de vorige versie van dit bericht de vergadering van de commissie Economie, Haven, Milieu en Duurzaamheid (EHMD) op 14 juni niet vermeld. Hieronder nogmaals het volledige bericht inclusief de commissie EHMD.

Komende week behandelen alle commissies behalve de commissie Gebieden en de commissie EHMD de Jaarstukken 2016.

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 14 juni
Aanvangstijd: 9.00 uur – NB afwijkende aanvangstijd
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2016
 • Wijzigingen Participatieverordening Rotterdam 2015, Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet IOAW en IOAZ en Verordening sociale werkvoorziening Rotterdam
 • Eerste wijziging Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam
 • Stand van zaken Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 14 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2016
 • Volle kracht op Zuid
 • Het vormen van één bestemmingsreserve voor het programma NPRZ pijler Wonen (NPRZ = Nationaal Programma Rotterdam Zuid)

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 14 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2016
 • Jaarverslag BOOR 2016 en eerste voortgangsrapportage 2017
 • Raadsvoorstel Plan van nieuwe scholen 2018-2020
 • Stand van zaken Wijkteams
 • Zienswijze: Jaarverslag 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 van de gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Commissie Economie, Haven, Milieu en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 14 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Windturbines Hartelkanaal
 • Marktverordening en evaluatie pilot verzelfstandiging markten
 • Technische sessie Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 15 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2016
 • Afdoening motie-Laan 'Breng de Rotterdamse financiën op orde'
 • Plan van aanpak Intimidatie op straat

Commissie Gebieden
Datum: donderdag 15 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoeningsvoorstel toezeggingen en moties uitwerking Plan van Aanpak Gebiedscommissies 2018
 • Raadsvoorstel Wijziging Verordening gebiedscommissies 2014, Wijzigingen kiesreglement en Vaststelling Verordening vergoedingen gebiedscommissies 2018

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.