Direct naar de content

Commissiebericht (nieuwe versie)

Activiteiten raadscommissies 24 en 25 januari

Per abuis was in de vorige versie van dit bericht een foutieve aanvangstijd vermeld bij de vergadering van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening op 25 januari. Hieronder nogmaals het volledige bericht inclusief de juiste aanvangstijd.


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 24 januari
Aanvangstijd: 9.00 uur – NB afwijkende aanvangstijd
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Rotterdamse aanpak
 • Afdoeningsvoorstel motie Helpende Hand
 • Initiatiefvoorstel Zachte Kracht
 • Afdoeningsvoorstel over AOW-tegoeden

Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 24 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Gemeentelijk Rioleringsplan en afdoening moties grondwater
 • Plan van aanpak bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas
 • Renovatie Museum Boijmans van Beuningen
 • Vaststelling Kader herhuisvesting bij herstructurering
 • Bestemmingsplan Mijnkintbuurt, fase 1
 • Initiatiefvoorstel Yildiz (SP) Rotterdamse regelgeving Toeristisch verhuur

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 24 januari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Hoorzitting bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven
 • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven en
  Verklaring van overeenstemming met vaststelling veiligheidscontour Waalhaven

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 25 januari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Dienstreis van wethouder Struijvenberg aan Israël
 • Aandeelhouderschap Eneco
 • Voortgang aanbevelingen Boompjeskade

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 25 januari
Aanvangstijd:  18.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • 3e Voortgangsrapportage jaarrekening controle 2017
 • Startnotitie jaarrekening controle 2018
 • Update 'Pilot Duisenberg'
 • Feyenoord City / risicovol project (rol van de COR)
 • Concernbrede aspecten bij de Aanbevelingen boompjeskade en Uitvoeringsagenda Vastgoed

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.