Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 6 t/m 8 juni

Volgende week houdt de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) hoorzittingen met de wethouders De Jonge, Schneider en Visser over de Jaarrekening 2016. Hieronder vindt u eerst de informatie hierover en daarna de informatie over de agenda's van de overige commissies.


Commissie tot Onderzoek van de Rekening

Datum: dinsdag 6 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder De Jonge over de programma's Onderwijs, Volksgezondheid en zorg en Maatschappelijke ondersteuning.


Datum: dinsdag 6 juni
Aanvangstijd: 11.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder Schneider over de programma's Stedelijke Inrichting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ondersteuning.


Datum: dinsdag 6 juni
Aanvangstijd: 17.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder Visser over de programma's Algemene Middelen, Sport en Recreatie en de Serviceorganisatie.


Alle hoorzittingen worden live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl . Daar vindt u ook de agenda en eventuele stukken.

Resterende traject van behandeling van de Jaarrekening 2016:

woensdag 14 en donderdag 15 juni, hele dag
behandeling Jaarrekening 2016 in de vakcommissies (tijdstippen per commissie vindt u in het commissiebericht van 8 juni)

donderdag 22 juni, vanaf 10.00 uur
raadsdebat over Jaarrekening 2016


Commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte
Datum: woensdag 7 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voorbereidingsbesluit Actualisatie Wro 1 juli 2017
 • Beantwoording schriftelijke vragen Verheij over Nieuwe Zakelijkheid in de Jaffabuurt
 • Actualisatie Masterplan Zestienhoven
 • Ontwikkelingen Stichting de Meesteren

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 7 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Concept Atelier- en Broedplaatsenbeleid
 • Concept Visie op Collectie Rotterdam
 • Uitgangspunten Lokaal Mediabeleid
 • Wensen en Bedenkingen benoemingsrecht Bestuurder in Stichting CTO i.o.

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 7 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Vrachtverkeer in Rozenburg
 • Beantwoording schriftelijke vragen parkeren Jannetje Merbiskade
 • Detailhandelsbeleid

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 8 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Rekenkameronderzoek naar beveiliging van gevoelige informatie
 • Voortgang rond open data
 • Wijziging verordening financiën

Onderzoekscommissie Boompjeskade
Datum:  donderdag 8 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Informatiebijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst geeft de enquêtecommissie Boompjeskade een toelichting op het onderzoeksproces en het eindrapport van de mini-raadsenquête Boompjeskade. Deze bijeenkomst wordt live uitgezonden en is achteraf ook terug te kijken in het archief op https://rotterdam.raadsinformatie.nl.


De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.