Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 24 mei

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 24 mei
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Rioleringsplan en Plan van aanpak Grondwater en Funderingen
 • Grondexploitatie Coolhaven
 • Atelierpand kunstenaars Schonebergerweg
 • Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
  zienswijze 1e begrotingswijziging 2017, begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 24 mei
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA): politiek-inhoudelijk debat

  de bespreking in de commissie bestaat uit twee onderdelen:
  1) op 17 mei 2017 was het ‘horen’ van bewoners, gebiedscommissie(s) en andere belanghebbenden met betrekking tot RTHA aan de orde en
  2) op 24 mei vindt de politiek-inhoudelijke bespreking ter voorbereiding op het raadsdebat plaats


De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.