Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 17 en 18 mei

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 17 mei
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Festivalbeleid Parken
 • Bestemmingsplan Oud-IJsselmonde
 • Start grondexploitatie Dahliablok
 • Aanpassingen bestemmingsplan Collectiegebouw
 • Schadevergoeding Provenierswijk
   

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum:  woensdag 17 mei
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel gewijzigde verordening Brede Raad
 • Kwetsbaar ouderschap
 • Collectieve Zorgverzekering
 • Afdoeningsvoorstel motie-Sies e.a. over Evaluatie Vrijwilligerscentrale
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 17 mei
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA): inspraakronde

  de bespreking in de commissie bestaat uit twee onderdelen:
  1) op 17 mei het ‘horen’ van bewoners, gebiedscommissie(s) en andere belanghebbenden met betrekking tot RTHA en
  2) op 24 mei a.s. een politiek-inhoudelijke bespreking ter voorbereiding op het raadsdebat

   


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 18 mei
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beleid rond coffeeshops
 • Beantwoording schriftelijke vervolgvragen El Ouali over Kwestie rondom ontwikkeling voormalig ROC-pand op Zuid
 • Rekenkameronderzoek naar beveiliging van gevoelige informatie

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 18 mei
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Plan van Aanpak Gebiedscommissies 2018

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.