Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 19 april

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 19 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis – NB afwijkende locatie

Commissievergadering

  • Initiatiefnota ‘De vrijblijvendheid overboord’ over meer Rotterdamse regie op inburgering
  • Voortgangsrapportage beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 19 april
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis – NB afwijkende locatie

Commissievergadering

  • Uitgangspunten Lokaal Mediabeleid 2018-2023
  • Onderzoek Ombudsman naar privacy bij uitvoering Wmo en Jeugdwet ‘Het hemd van het lijf’
  • Jaarverslag Kinderombudsman
  • Beantwoording schriftelijke vragen Koranlessen in de Huizen van de wijk

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.