Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 12 en 13 april

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 12 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Rapport ‘Hulp buiten bereik: effectiviteit van het schulddienstverleningsbeleid’ van Rekenkamer Rotterdam
 • Voortgangsrapportage Schulddienstverlening en Uitvoeringsplan Samenhang Schulddienstverlening

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 12 april
Aanvangstijd:  ca. 10.15 uur (na afloop besloten deel)
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Feyenoord City
  vervolg van de bespreking in de commissievergadering van 29 maart jl.

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 12 april
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Informatieve sessie over afsluiting Maastunnel en de gevolgen daarvan in de stad
 • Informeel gesprek met vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties
 • Zienswijze Ontwerpbegroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2018
 • Afdoeningsvoorstel motie-Sies e.a. over Betrokken gemeenteraden MRDH
 • Integrale zienswijze inzake partiele herziening Windenergie Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 13 april
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoeningsvoorstel motie positieve e-Motie
 • Voorstel tot vaststelling van de zienswijze ontwerp begroting Metropoolregio Rotterdam  Den Haag (MRDH) 2018
 • Voortgangsrapportage 2016 Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.