Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 29 en 30 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 29 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Feyenoord City
  vervolg van de bespreking in de commissievergadering van 8 februari jl.

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 29 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Kom op voor de 'vergeten' Rotterdammers
 • Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
 • Initiatiefnota Professionalisering van de armoedebestrijding

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 29 maart
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Presentatie uitgangspunten bereiks- en behoeftenonderzoek OBI en algemene trends en ontwikkelingen op mediagebied
 • Samenwerking Wereldmuseum en Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)
 • Evaluatie proces Cultuurplan
 • Alternatieve financieringsvormen cultuur (Stadsfonds)
 • Cultureel ondernemerschap

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 30 maart
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Resultaten onderzoek aanpak intimidatie op straat
 • Voortgang rond Skaeve Huse
 • Omissieregeling 2017
 • Toepassing protocol integere en veilige dienstverlening

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 30 maart
Aanvangstijd:  18.00 uur
Locatie:  kamer 113 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang controle jaarrekening 2016
  – 2e Boardletter (interim controle)  
  – 4e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2016
 • Pilot begroting en verantwoording begrotingsonderdelen commissie Werk & Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV)
  De commissie bespreekt het voorstel om bij de behandeling van de jaarrekening 2016 een proef uit te voeren met een nieuwe werkwijze

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.