Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 22 en 23 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 22 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan H6-weg
 • Kredietaanvraag investering gymzaal Heijplaat
 • Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017
 • Erfgoedagenda
 • Beantwoording schriftelijke vragen Van der Velden over bebouwing Hoekse Kustlijn

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 22 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Werk en Inkomen 3e tertaal 2016
 • Verslag 2016 en Plan 2017 Programma Jongeren aan de slag, actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 22 maart
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016-20130+
 • Afdoening motie-Brujn e.a. Ondertunneling ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan
 • Nachtmetro

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 23 maart
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie Citylab010
 • Voorlopig rekeningresultaat
 • Voortgang rond open data
 • Voortgang Plan van Aanpak Beverwaard

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 23 maart
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Klachtrecht en immuniteit gebiedscommissieleden
 • Stand van zaken openstaande toezeggingen inzake bewonersorganisaties

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.