Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 8 en 9 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 8 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht Rotterdam 2016
 • Herijking grondexploitatie Hudson
 • Bestemmingsplan Woningen Stampioenstraat
 • Inrichting Vredenoordplein
 • Bestemmingsplan Natuur- en recreatiegebied Schieveen
 • Kap plataan Adamshofstraat

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 8 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel 'Te jong om thuis te zitten' en afdoening motie 'Investeren in Rotterdammers'

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën

Datum:  donderdag 9 maart
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Terugblik jaarwisseling 2016-2017
 • Afdoening toezegging en motie ‘bodycams’
 • Evaluatie gebeurtenissen intocht Sinterklaas
 • Weging publiek belang Eneco
   


Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.