Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 24 t/m 26 januari

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  dinsdag 24 januari
Aanvangstijd:  18.00 uur
Locatie:  kamer 113 stadhuis

Commissievergadering

 • Gesprek met dhr. P. Duisenberg (2e kamerlid VVD) over de (begrotings)methode Duisenberg

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 25 januari
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede voortgangsrapportage beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013-2018
  ‘Dat doe je goed’
 • Afdoening motie De Kleijn Investeren in fysieke staat Beverwaard
 • Schrappen term bosplantsoen uit APV
 • Sloop voormalig Caland Lyceum Argonautenweg
 • Beantwoording schriftelijke vragen Velter en Mosch over misstanden Stichting De Meesteren

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 25 januari
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor EU Arbeidsmigratie
 • Nader onderzoek financiële administratie PBR
 • Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2017

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 25 januari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Wensen en bedenkingen hoofdlijnenbesluit Verzelfstandiging sportvoorzieningen
 • Beleidsplannen sportvoorzieningen en sportterreinen

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 25 januari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Aanbieding initiatiefvoorstel fractie ChristenUnie-SGP ‘Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase’
 • Afwegingskader voorkeurslocaties gemeente Rotterdam in relatie tot partiële herziening windenergie Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland
 • Raadsvoorstel zienswijze op ontwerp Programma van Eisen (PvE) busconcessies MRDH
 • Brief over concept zienswijze op Vervoerplannen 2018
 • Beantwoording schriftelijke vragen Yazir over Parkeren Plaswijckpark

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 26 januari
Aanvangstijd:  15.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Omissieregeling vernieuwingen besluit begroting en verantwoording
 • Wensen en bedenkingen hoofdlijnenbesluit sportvoorzieningen
 • Afdoening motie-Strörmann garantiebanen in de wijk

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 26 januari
Aanvangstijd:  18.00 uur
Locatie:  kamer 113 stadhuis

Commissievergadering

 • Boardletter Accountant (interim controle) en 3e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2016
 • Startnotitie jaarrekeningproces 2017
 • Presentatie concerndashboard
 • Voortgang motie uitgaven inzichtelijk
   

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.