Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 18 en 19 januari

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 18 januari
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Beverwaard
 • Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en bestemmingsplan Parapluherziening geluidzone RTHA
 • Bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder
 • Bestemmingsplan Charloisse Lagedijk
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-aspecten grondexploitatieportefeuille
 • Coördinatieverordening Rotterdam 2017
 • Halfjaarlijkse voortgangsnotitie actualisering ruimtelijke kaders

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 18 januari
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage Wmo-actieprogramma 'Eerder Thuis'
 • Herijking nachtopvang en EU-buitenslapers

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 18 januari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Maatregelen n.a.v. uitspraak Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke verzorging
 • Rekenkamerrapport 'Schone Schijn' over de zelfredzaamheid in de huishoudelijke verzorging
 • Uitvoeringsmonitor Wmo en jeugdhulp januari t/m juli 2016

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 18 januari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Aanbieding initiatiefvoorstel fractie ChristenUnie-SGP ‘Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase’
 • Raadsvoorstel zienswijze op ontwerp Programma van Eisen (PvE) busconcessies MRDH
 • Brief over concept zienswijze op Vervoerplannen 2018
 • Beantwoording schriftelijke vragen Yazir over Parkeren Plaswijckpark

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 19 januari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Ontwikkelingen rond Turkse onrust
 • Veiligheid rond moskeeën
 • Proces rondom ontwikkeling voormalig ROC-pand op Zuid
 • Programma Oost

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 19 januari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie Bestuurlijk model Rotterdam
  de commissies Gebieden en Veiligheid, Organisatie en Financiën bespreken het onderzoeksrapport  ‘Een kwestie van kiezen’ van DRIFT en het concept-raadsvoorstel
   

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.