Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteit raadscommissie 11 januari

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 11 januari
Aanvangstijd: 17.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Expertmeeting
De commissie houdt een bijeenkomst over Nachtopvang om input te krijgen voor een gezamenlijke aanpak voor het verder ontwikkelen van de keten voor dak- en thuislozen. Hiervoor zijn diverse organisaties uitgenodigd die opvang, zorg, begeleiding of andere ondersteuning voor dak- en thuislozen bieden.

Verzoek aan vertegenwoordigers van de pers: graag vooraf  melden bij de griffier, via r.weststrate@griffie.rotterdam.nl, als u bij de expertmeeting aanwezig wilt zijn.


Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.