Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 7 december

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 7 december
Aanvangstijd:  11.00 uur   NB: afwijkende aanvangstijd
Locatie:  zaal 7 stadhuis  NB: afwijkende locatie

Commissievergadering

 • Meerjarenperspectief Grond & Vastgoed 2016
 • Stand van zaken RIF010
  vervolg van de bespreking in de vergadering van 23 november

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 7 december
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal  stadhuis  NB: afwijkende locatie

Commissievergadering

 • Nazorg na detentie
 • Voortgang Actieprogramma Veilig Thuis

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 7 december
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Experiment Foodtrucks
 • Achtmaandsrapportage 2016, Jaarplan 2017 en de Begroting 2017-2020 BOOR
 • Herbenoeming voorzitter en leden a.b. stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
 • Wellantcollege, n.a.v. Regeling van Werkzaamheden van de PvdA en LR
 • Aanbieding Uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.