Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteit raadscommissie 1 december

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 1 december
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Raadsvoorstel over de 10-maandsbrief 2016
  • Wijziging kadernota lokale lasten
  • Rekenkameronderzoek 'Effecten reorganisatie en krimp op publieke dienstverlening'
  • Programma herijking governance: consultatie leidraad
  • Afdoening motie-Van der Lee ‘Clausule bijstelling inkomen topambtenaar’ en motie-Van Elck ‘Moreel appel’
  • Afdoening motie-Van der Lee en De Kleijn over ‘Gelijke monniken, gelijke pensioenen’

De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.