Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 23 november

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 23 november
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis  NB: afwijkende locatie

Commissievergadering

  • Stand van zaken RIF010
  • Herinrichting Coolsingel

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 23 november
Aanvangstijd:  9.00 uur  NB: afwijkend tijdstip
Locatie: raadzaal stadhuis  NB: afwijkende locatie

Commissievergadering

  • Jaarrapportage discriminatie 2015 en onderzoeksrapport Islamfobie in Zicht
  • Aanpak achterstand inburgeraars

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 23 november
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Bestemmingsplan Hoek van Holland Spoorverlenging
    hoorzitting inzake de ingediende zienswijzen en bespreking/advisering door de commissie over het bestemmingsplan

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.