Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 16 en 17 november

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 16 november
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Toekomst recreatieschappen en Koepelschap Buitenstedelijk Groen
 • Bestemmingsplan Hart van Zuid Bestuurlijke Lus
 • Scopewijziging grondexploitatie Revitalisering Spaanse Polder 2e fase

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 16 november
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Werk en Inkomen 2e tertaal 2016
 • Programma Jongeren aan de slag en aanpak jeugdwerkloosheid
 • Voortgangsrapportage Schulddienstverlening

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 16 november
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel vaststelling Horecanota 2017-2021
  betreft ook wijziging  APV 2012 voor zover deze betrekking heeft op de Horecanota 2017-2021 en wijziging Tarieventabel bij de Legesverordening
 • Meerjarenbeleidsplan Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR)

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 16 november
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Winkelopeningstijden zon- en feestdagen Hoek van Holland
 • Raadsvoorstel Vaststelling Geurverordening ten behoeve van Floating Farm
 • Duurzaam Pluspakket Parijs
 • MER Alternatieve locaties windenergie Zuid-Holland

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 17 november
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Halfjaarlijkse wijziging APV
 • Wensen en bedenkingen splitsingsplan Eneco
 • Vervolgbespreking onderzoek Boompjeskade 10–14

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 17 november
Aanvangstijd:  18.00 uur
Locatie:  kamer 113 stadhuis

Commissievergadering

 • Vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • Aanbevelingen uit het rapport 'Control of Controle' die betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie
  gesprek tussen de commissieleden, de gemeentesecretaris en wethouder Organisatie over de voortgang van deze aanbevelingen
 • 2e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2016

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.