Direct naar de content

Commissiebericht

Begrotingscommissies 1, 2 en 3 november

Komende week vergaderen de raadscommissies over de Begroting 2017. Tijdens de begrotingscommissies worden ook de conceptmoties en -amendementen besproken. Deze zijn ingediend tijdens de algemene beschouwingen op 27 oktober en daarna tot 1 november bij de griffie en worden vóór de vergaderingen op de agenda's op www.ris.rotterdam.nl toegevoegd.

Inspreken tijdens deze vergaderingen is niet mogelijk. Insprekers konden gebruik maken van het inspreekmoment op woensdag 12 oktober.

Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van het indienen van moties en amendementen, de collegereactie daarop, het afrondende debat en besluitvorming (avond).

DATUM

COMMISSIE

dinsdag 1 november,
19.30 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Gebieden

woensdag 2 november,
9.30 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV)

woensdag 2 november,
14.00 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)

woensdag 2 november
20.00 uur, zaal 7 stadhuis

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD)

donderdag 3 november
9.30, raadzaal stadhuis

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
donderdag 3 november
14.00 uur, raadzaal stadhuis
Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën (VOF)

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.