Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 5 en 6 oktober

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 5 oktober
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Burgerinitiatief Nieuwe loslooptijden Valkenierspark-Vreewijk
  • Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen
  • De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten: ‘Kom op naar buiten!’

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 5 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Evaluatie Inkomensondersteunende voorzieningen i.h.k.v. het lokale armoedebeleid 2016
  • Voortgangsrapportage Schulddienstverlening

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 5 oktober
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Raadsvoorstel inzake het Cultuurplan 2017-2020

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 5 oktober
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Raadsvoorstel Vaststelling Geurverordening t.b.v. drijvende boerderij (floating farm) in Merwe-Vierhavens
  • Gesprek met de verkenner Rotterdam The Hague Airport over het Luchtvaartbesluit

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  6 en 7 oktober

Commissiereis

De commissie EHMD brengt op 6 en 7 oktober samen met wethouder Langenberg een werkbezoek aan de stad Kopenhagen. Het bezoek staat vooral in het teken van het fietsbeleid.

In verschillende programmaonderdelen wordt aandacht besteed aan fietsparkeren, de problematiek van verschillende snelheden op fietspaden (slowlane-fastlane), groene golven voor fietsers, het meenemen van de fiets in het openbaar vervoer en vervoer over water.

Tijdens het werkbezoek staan ontmoetingen gepland met de plaatselijke fietsersbond en lokale raadsleden en wethouder. Uiteraard verplaatsen de deelnemers zich zoveel mogelijk per fiets. De opbrengst van het werkbezoek kan worden benut bij de vaststelling van het stedelijk mobiliteitsplan en bij de ambitie om Rotterdam dé fietsstad van Nederland te maken.


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 6 oktober
Aanvangstijd:  14.00 uur (gewijzigde aanvangstijd)
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

De vergadering start met een besloten toelichting over het onderzoek Boompjeskade. Geschatte aanvangstijd openbaar deel 15.30 uur.

  • Rekenkameronderzoek Effecten reorganisatie en krimp op kwaliteit publieke dienstverlening

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.