Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 21 en 22 september

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 21 september
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Coördinatieregeling supermarkt Noorderboulevard
 • Halfjaarlijkse voortgangsnotitie actualisering ruimtelijke kaders
 • Stadionpark: planning en proces Gebiedsvisie, Sportcampus en Park De Twee Heuvels en Stadionontwikkeling
 • De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. ‘Kom op naar buiten!’

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 21 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Plan van aanpak Verwarde personen
 • Voortgang WMO actieprogramma (O)GGZ 2015-2018 ‘Eerder Thuis’

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 21 september
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Doorontwikkeling Zorg en Welzijn en Jeugdhulp 2019
 • Wensen en bedenkingen leningverstrekking American School of Rotterdam AISR
 • Planning en proces Masterplan Onderwijs

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 21 september
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Proces Roadmap Next Economy
 • Zienswijze Regionaal Investeringsprogramma Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • PLUS-programma Duurzaam n.a.v. Klimaatakkoord Parijs
 • Stedelijke agenda haven

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 22 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie ‘Visie stadswachten’
 • Raadvoorstel over externe inhuur Buitengewoon Opsporingsambtenaren
 • Zienswijze treasurystatuut MRDH en financiering twee investeringsvoorstellen RET en HTM
 • Beheerverslag deelnemingen

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 22 september
Aanvangstijd: 18.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Presentatie over de doorontwikkeling van de afdeling Financial Audit (FA) (aanvangstijdstip ca. 19.15 uur)
 • 1e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2016
 • Uitkomsten hardclose (na 4 maanden)
 • Conceptvergaderplanning 2017

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.