Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 17 en 18 september

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 17 september 2014
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Veilig thuis
  betreft aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Afdoening motie Fähmel ‘Realisatie aanpak verborgen vrouwen’
   

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 17 september 2014
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Kapvergunning/APV
 • Afspraken tussen gemeente Rotterdam en Nationaal Restauratiefonds (NRF)
 • Rotterdamwet Delfshaven
 • Funderingsherstel
   

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 17 september 2014
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Beleidsplan Nieuwe Rotterdamse Jeugdstelsel 2015 – 2018 en verordening Jeugdzorg 2015
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 17 september 2014
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Metropoolregio (agenda Economisch Vestigingsklimaat en Strategische Bereikbaarheidsagenda)
 • Beheer en toezicht metrostations
 • Afdoeningsvoorstel motie-De Kleijn e.a. ‘Goed zichtbare zebrapaden’
   

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 18 september 2014
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de Eenheid Rotterdam Nationale Politie
 • Huisvesting van de politie
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Raadsvoorstel Algemeen belang vaststelling Wet Markt & Overheid
 • Visitatierapport Rekenkamer Rotterdam
   

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 18 september 2014
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoening toezeggingen inzake gebiedscommissies
 • Gebiedsplannen van IJsselmonde, Feijenoord, Charlois, Hoogvliet, en Overschie
   

Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.