Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 14 en 15 september

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 14 september
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • De Zeiknota. Naar een stedelijke visie op openbare toiletvoorzieningen
 • Hondenbeleid 2016-2021
 • Initiatiefnotitie GroenLinks ‘Groen, groener, groenst!’
 • Afdoening motie Van der Lee e.a. ‘Afscheiding ook binnen de eigen organisatie’
   


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid

Datum:  woensdag 14 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie Inkomensondersteunende voorzieningen ihkv het lokale armoedebeleid 2016
 • Afdoening motie Rotterdam schrijft niemand af
   


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum:  woensdag 14 september
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Sportnota 2017+
 • Financiële bijdrage aan organisatie drie hippische Europese kampioenschappen
 • Evaluatie evenementenbeleid
   


Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

Datum:  woensdag 14 september
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afwikkeling vrachtverkeer Rozenburg
 • Parkeerplan 2016-2018 ‘Parkeren in beweging’
 • Plus-programma Duurzaam (Klimaatakkoord Parijs)
   


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën

Datum:  donderdag 15 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beheer- en handhavingsinstrumenten rond coffeeshops
 • Initiatiefvoorstel VVD 'Rotterdam staat voor de beste hulpverleners van Nederland'
 • Verslag van werkzaamheden 2015 van de gemeentelijke ombudsman
 • Jaarverslag 2015 Algemene Bezwaarschriftencommissie
   


Commissie Gebieden

Datum:  donderdag 15 september
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Toekomst bewonersorganisaties
 • Klachtwaardigheid en immuniteit gebiedscommissieleden
   


Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.