Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 31 augustus en 1 september

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 31 augustus
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Vaststelling bestemmingsplan Alexanderknoop
 • Vaststelling bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven
 • Voorlopig Ontwerp Coolsingel
 • Definitieve verklaring van geen bedenkingen project Studentenhuisvesting Tramkeerlus eerste fase, hoek Burgemeester Oudlaan/Abram van Rijckevorselweg
 • Transformatie bedrijventerrein Boezembocht naar woningbouw Nieuw Kralingen

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 31 augustus
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie pilots gebiedsgericht werken Werk en Inkomen
 • Nota Publieke Gezondheid

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 31 augustus
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Doorontwikkeling Zorg en Welzijn en Jeugdhulp 2018
 • Initiatiefvoorstel Familieklassen; Gedragsproblemen bij kinderen samen te Lijf

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 31 augustus
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Vervolg beantwoording vragen over Faillissement WorldExpo 2015 Milaan
 • Kabinetsstandpunt WorldExpo 2025
 • Toetsingskader hotelontwikkelingen

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 1 september
Aanvangstijd: 13.00 uur –  NB: gewijzigde aanvangstijd
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Gang van zaken rond demonstratie bij Feyenoord d.d. 21 februari 2016
 • Democratische vernieuwing

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.