Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 29 en 30 juni

Alle raadscommissies, behalve de commissie Gebieden, bespreken komende week de Voorjaarsnota 2016-2020. De Voorjaarsnota wordt niet afzonderlijk door de raadscommissie Gebieden behandeld. Het beleidsproduct 'gebiedscommissies' wordt bij de behandeling in de commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën meegenomen.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 29 juni
Aanvangstijd:  9.00 uur  –  NB: gewijzigde aanvangstijd
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voorjaarsnota 2016-2020
 • Principebesluit verzelfstandiging kinderboerderijen en Natuur- en Milieueducatie
 • Vaststelling bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven
 • Vaststelling bestemmingsplan Alexanderknoop

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 29 juni
Aanvangstijd: 9.00 uur –  NB: gewijzigde aanvangstijd
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voorjaarsnota 2016-2020
 • Vaststelling Verordening Individuele inkomenstoeslag
 • Monitor W en I 1e tertaal
 • Bezettingsgraad Nachtopvang

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 29 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Tegeltableau zwembad Rozenburg
 • Gewijzigde verordening Wmo
 • Voorjaarsnota 2016-2020
 • Cultuurplanadvies RRKC in relatie tot de uitgangspuntennota Cultuurplan 2017-2020

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 29 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voorjaarsnota 2016-2020
 • Beantwoording schriftelijke vragen Yazir over positie MKB bij aanbestedingen gemeente Rotterdam
 • Afdoening motie-Goncalves e.a. ‘Made in Rotterdam’
 • Participatie investeringsfonds Swansea Capital
 • Resilience strategie (consultatiedocument)

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 30 juni
Aanvangstijd: 12.00 uur –  NB: gewijzigde aanvangstijd
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Methodiek en proces tussenstand collegeprogramma 2014-2018
 • Voorjaarsnota 2016-2020
 • Principebesluit verzelfstandiging kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 30 juni
Aanvangstijd: 18.00 uur
Locatie:  kamer 105 stadhuis

Commissievergadering

 • Bijgestelde startnotitie controleproces 2016
  Actualisatie startnotitie en controle aanpak 2016 met daarin inzicht in aanpak, accenten, 'lessons learned' en vernieuwing. De accountant en de organisatie geven een toelichting.

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.