Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 15 en 16 juni

Alle raadscommissies, behalve de commissie Gebieden, bespreken komende week de Jaarrekening 2015, het verslag van de accountant en het COR-advies (COR = Commissie tot Onderzoek van de Rekening). De commissie Gebieden vergaderde op 9 juni al over de stukken. Het raadsdebat over de jaarstukken 2015 vindt plaats op donderdag 23 juni. Hieronder vindt u  de tijdstippen en eventuele aanvullende agendapunten per commissie.
 

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd:  9.00 uur  –  NB: gewijzigde aanvangstijd
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015
 • Aanpak Kralingse Plas en problematiek blauwalg
 • Principebesluit verzelfstandiging kinderboerderijen en Natuur- en Milieueducatie
 • Ontwikkelingen Recreatieschappen en Koepelschap Buitenstedelijk Groen
 • Afdoeningsvoorstel motie-Sies e.a. 'Businesscase kapitaalgoederen'

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015
 • Jaarverslag BOOR 2015, eerste voortgangsrapportage BOOR 2016 en Vervolg evaluatie BOOR
 • Aanvraag Stichting voor Evangelische Scholen tot plaatsing nieuwe basisschool
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Veiligheidscontour Eemhaven-Distripark Albrandswaard
 • Recreatiestrand Tweede Maasvlakte
 • Jaarstukken 2015
 • Faillissement Stichting WorldExpo 2015
 • Kabinetsstandpunt WorldExpo 2025
   

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 16 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015
 • Voorstel tot wijziging verordening rechtspositie wethouders
 • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012
 • Tussenstand Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.