Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 7 tot en met 9 juni

Deze week vindt de laatste hoorzitting van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening over de Jaarrekening 2015 plaats. Hieronder vindt u eerst de informatie over deze hoorzitting met wethouder Visser en over het resterende traject. Daarna volgt de informatie over de vergaderingen van de overige raadscommissies.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  dinsdag 7 juni
Aanvangstijd: 11.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder Visser over de programma's Algemene Middelen, Sport en Recreatie en de Serviceorganisatie.

De hoorzitting wordt live uitgezonden via http://rotterdam.raadsinformatie.nl


Resterende traject van behandeling van de Jaarrekening 2015:

datum aanvangstijd activiteit
donderdag 9 juni vanaf 19.30 uur commissievergadering Gebieden (zie ook onderaan dit bericht)
woensdag 15 en donderdag 16 juni hele dag behandeling Jaarrekening 2015 in de vakcommissies, m.u.v. commissie Gebieden
(tijdstippen per commissie vindt u in het commissiebericht van 9 juni)
donderdag 23 juni
raadsbehandeling op 23/6 is alleen mogelijk als er geen verdere vertraging in de
behandeling plaatsvindt. Anders vindt raads- behandeling op 5/7 juli plaats
vanaf 10.00 uur

raadsdebat over Jaarrekening 2015


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 8 juni
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid’
 • Zienswijzeprocedure begroting 2017 en 1e begrotingswijziging 2016 Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
 • Grondexploitatie Noordelijk Niertje
 • Afdoeningsvoorstel motie-Berndsen e.a. ‘Ecologisch maaibeheer’ en Beheeraanpak Openbaar Groen
 • Afdoeningsvoorstel motie-Van der Lee ‘Duurzaam agrarisch in ontwikkelgebied Oranjebonnen’ en stand van zaken Oranjebonnen

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 8 juni
Aanvangstijd:  11.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Wijzigingen Participatieverordening en Verordening Maatregelen en Handhaving Participatiewet
 • Afdoening motie-Hoogveld ‘Rotterdam schrijft niemand af’
 • Afdoening motie-Bokhove e.a. ‘Het effect van een startkwalificatie’

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum:  woensdag 8 juni
Aanvangstijd:  13.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Bespreking casus Wolphaertsbocht
  voor de bespreking van dit onderwerp wordt de Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV) uitgenodigd
 • Implementatie Nieuw Rotterdams Welzijn             
  voor de bespreking van dit onderwerp wordt de Commissie WIPV uitgenodigd
 • Rotterdam scoort lager dan gemiddeld met zorghulp
 • Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 8 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Inspreken verkeerssituatie Mathenesserbrug
 • Bezwaren Milieuzone
 • Afdoening twee moties over Luchtkwaliteit in relatie tot tweetaktscooters
  betreft motie-De Jong en Yazir ‘Ban op Tweetakt Scooters’ en motie-Bonte e.a.‘Onderzoek naar Rotterdams verbod op tweetaktscooters’
 • Afdoening motie-Verheij e.a. ‘Bedrijven bereikbaar, nu en in de toekomst'
 • Initiatiefvoorstel VVD inzake Regelluwe zones
   

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 9 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Informatievoorziening rond besluitvormingsproces World Expo 2025
 • Visie op omgang met open data
 • Afdoeningsvoorstel motie-Bokhove en Belhaj ‘Gemeentelijk diversiteitsbeleid deel II’

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 9 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarrekening 2015

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.