Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 25 en 26 mei

Volgende week houdt de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) de eerste drie van in totaal vier hoorzittingen met een aantal wethouders over de Jaarrekening 2015. Hieronder vindt u eerst de informatie hierover en daarna de informatie over de agenda's van de overige commissies.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  woensdag 25 mei
Aanvangstijd: 14.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder Schneider over de programma's Stedelijke Inrichting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ondersteuning.


Datum:  donderdag 26 mei
Aanvangstijd: 12.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder Struijvenberg over de programma's Economische Zaken, Werk en inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning.


Datum:  donderdag 26 mei
Aanvangstijd: 17.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder De Jonge over de programma's Onderwijs, Volksgezondheid en zorg en Maatschappelijke ondersteuning.


Klik door voor de planning van alle hoorzittingen met aanvullende informatie over welke programma's en producten op de afzonderlijke hoorzittingen aan de orde komen.

Alle hoorzittingen worden live uitgezonden via http://rotterdam.raadsinformatie.nl


Resterende traject van behandeling van de Jaarrekening 2015:

datum aanvangstijd activiteit
dinsdag 7 juni 12.00 uur openbare hoorzitting COR met wethouder Visser
woensdag 15 en donderdag 16 juni hele dag behandeling Jaarrekening 2015 in de vakcommissies
(tijdstippen per commissie vindt u in het commissiebericht van 9 juni)
donderdag 23 juni
raadsbehandeling op 23/6 is alleen mogelijk als er geen verdere vertraging in de
behandeling plaatsvindt. Anders vindt raads- behandeling op 5/7 juli plaats
vanaf 10.00 uur

raadsdebat over Jaarrekening 2015


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 25 mei
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voorlopig Ontwerp Coolsingel
 • Ontwerp-programmabegroting 2017 en ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2020 Grondbank RZG Zuidplas
 • Bestemmingsplan Forum Rotterdam
 • Zienswijzeprocedure begroting 2017 en 1e begrotingswijziging 2016 Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
 • Grondexploitatie Noordelijk Niertje

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 25 mei
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang taalbeleid en Taalmonitor 2015
 • Afdoening motie Bokhove 'Evaluatie maatregelenbeleid' (14bb7017)

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum:  woensdag 25 mei
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015
 • Programma Stevige Start
 • Programma Elke Jongere Telt
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 25 mei
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Toekomst (rest)warmte
 • Herstelplan Warmtebedrijf Rotterdam
   

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 26 mei
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal  stadhuis

Commissievergadering

 • Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom
 • Rapport feitenconstructie Boompjeskade 10-14
 • Rekenkamerrapport ‘kwetsbaar vertrouwen’
 • Opzet rekenkameronderzoek oneigenlijke politiek bestuurlijke druk

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.