Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 20 en 21 april

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

Datum: woensdag 20 april 2016
Aanvangstijd: ca. 10.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Stadion(park)ontwikkelingen/Feyenoord City
 • Bestemmingsplan Schieveen woningen Oude Bovendijk
 • Integraal handhaving Programma 2016
 • Woonboten Spaanse Polder
 • Toepassen van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen coördinatieregeling op het project Skaeve Huse

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 20 april 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Excellente leerlingen
 • Intrekken Verordening Rotterdams Onderwijs Forum 2012
 • Vaststellen procedure Lokaal Onderwijs Beleid Rotterdam
 • Voortgangrapportage onderwijs gerelateerde thema’s in Nationaal Programma Rotterdam Zuid
 • Voorlopige resultaten voortijdig schoolverlaten

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum: woensdag 20 april 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Zienswijze Begroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2017 en Meerjarenperspectief 2018-2020
 • Zienswijze Vervoerplannen MRDH 2017
  aan de orde komt ook afdoening motie-Peksert 'RET opgeladen onderweg'
 • ‘Vertaling’ Klimaatakkoord Parijs: gevolgen voor Rotterdam
  aan de orde komt ook afdoening moties Velter 'Voortgang energieprestaties corporaties' en 'Inzet op energiebesparing'

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 21 april 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang rond asiel en vluchtelingen
  voortzetting van de bespreking
 • Uniformen BOA's en toezichthouders
 • Zienswijze Begroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2017
 • Aandelenoverdracht RET wegens inbesteding railconcessie
  zienswijze en wensen en bedenkingen
 • Omissieregeling 2016
 • Consultatie concept-classificatiemodel governance

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.