Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 13 en 14 april

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: zondag 10 t/m woensdag 13 april 2016

Commissiereis
De voorzitter en leden van de commissie, de wethouder onderwijs, bestuurders, directeuren en leerkrachten van Rotterdamse scholen bezoeken de stad Helsinki om nader kennis te maken met het Finse onderwijssysteem.

De lessen uit het goed presterende Finse onderwijssysteem bieden mogelijk kansen voor het Rotterdamse onderwijsbeleid. Mochten onderdelen uit het Finse systeem interessant zijn voor de Rotterdamse situatie, dan kan in overleg met het onderwijsveld worden bevorderd dat die onderdelen worden overgenomen in de Rotterdamse situatie. Daarom maken ook vertegenwoordigers vanuit de Rotterdamse onderwijswereld deel uit van de delegatie.

Binnen het Finse zorgstelsel is er al enige jaren ervaring met het werken in wijkteamverband. Daarom is ook een onderdeel Zorg aan het programma toegevoegd.


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 13 april 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Stedenbouwkundig plan Bestaand Wielewaal en Coöperatieplan
 • Stadion(park)ontwikkelingen/Feyenoord City  [VERZET NAAR 20/4]
 • Bestemmingsplan Molenlaankwartier en Lage Limiet
 • Bestemmingsplan Franciscus
 • Aanvraag voorbereidingskrediet Huis op Zuid

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 13 april 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Meerjarenbeleidsplan ‘Schulddienstverlening Rotterdam 2016-2019, samen werken aan financiële zelfredzaamheid’
 • Afdoeningsvoorstel motie-Strörmann en Van der Lee ‘Eigen initiatief richting beschut werk’

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum: woensdag 13 april 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • OESO-rapport ‘Metropolitan Review Rotterdam The Hague’
 • Fietsplan Rotterdam 2016-2018 ‘Fietsen heeft voorrang’ en afdoening diverse moties

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 14 april 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang rond asiel en vluchtelingen
 • Uniformen BOA's en toezichthouders

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: donderdag 14 april 2016
Aanvangstijd: 18.00 uur
Locatie: kamer 105 stadhuis

Commissievergadering

 • Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die van invloed zijn op de grexen (grondexploitaties)
  presentatie en bespreking
 • 'Reality Check' meerjarig verbeterplan Financieel Beheer
 • Voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2015
 • Voortgangsbrief Accountant (“2e boardletter) over jaarrekeningcontrole 2015

Commissie Gebieden
Datum: donderdag 14 april 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Quick Scan Gebiedscommissie IJsselmonde
 • Rekenkamerrapport ‘Inspraak zonder Uitspraak’
  bespreking collegereactie op aanbevelingen 1 t/m 7 van dit rapport

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.