Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 30 en 31 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 30 maart 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Stedenbouwkundig plan Bestaand Wielewaal
 • Herbestemming Schielandhuis
 • Stand van zaken erfpachtmaatregel Schiekadeblok
 • Grondexploitatie Parkstad
 • Kunstenpand Hart van Zuid


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 30 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Concept Sportnota
 • Evaluatie Horecabeleid, proces en input Horecanota 2017
 • Uitgangspunten meerjarenbeleid Bibliotheek


Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

Datum: woensdag 30 maart 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Rotterdam Verkeersveilig Meerjarenplan 2016-2018
 • Beantwoording schriftelijke vragen van de heer Verheij over 'Afsluitingen in de stad'
 • Stand van zaken motie-Verheij e.a. 'Bedrijven bereikbaar, nu en in de toekomst'
 • Zienswijze Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2016-2025


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën

Datum: donderdag 31 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Opzet Rekenkameronderzoek oneigenlijke politiek-bestuurlijke druk
 • Rekenkamerrapport ‘Kwetsbaar vertrouwen’, onderzoek naar integriteitsrisico’s bij inkoop en aanbesteden
 • Fout in een crediteurenbetaling
  zie brief van wethouder Visser behorend bij bovenstaand agendapunt
 • Stand van zaken en ontwikkelingen ICT

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.