Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 23 en 24 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 23 maart 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 23 maart 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang actieplan tegen jeugdwerkloosheid ‘Jongeren aan de slag’
 • Afdoeningsvoorstel motie-Eeuwijk e.a. ‘Tegemoetkoming reiskosten tegenprestatie’
 • Rapportage adviescommissie vrijwilligerswerk
 • Afdoeningsvoorstel motie-Strörmann e.a. ‘Extra toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten’


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum: woensdag 23 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage drie decentralisaties
 • Uitgangspunten doorontwikkeling Zorg & Welzijn en uitvoering
 • Rechtmatigheid decentralisaties


Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

Datum: woensdag 23 maart 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang ontvangst zeecruiseschepen op lange termijn


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën

Datum: donderdag 24 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Evaluatie CityLab010 en uitgangspunten 2016
 • Voorlopig rekeningresultaat 2015
 • Uniformen BOA's en toezichthouders
 • Wijkveiligheidsactieprogramma 2016-2019

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.