Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 9 en 10 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 9 maart 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Stand van zaken afvalproblematiek
 • Voorwaarden stadionontwikkeling Feyenoord
 • Stedenbouwkundig plan Bestaand Wielewaal – VERVALLEN
 • Herbestemming Schielandhuis – VERVALLEN


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum: woensdag 9 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Burgerinitiatief 4 wegdraaibare voetbalgoals
 • Het voorstel tot leningverstrekking aan Hippische Alliantie Rotterdam
 • Uitgangspunten (1e versie) meerjarenbeleid Bibliotheek (SBR)


Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

Datum: woensdag 9 maart 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • WorldExpo 2025


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën

Datum: donderdag 10 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Wensen en bedenkingen juridische vormgeving inbesteding Railconcessie 2016-2026
 • Onderzoeksopzet Rekenkameronderzoek over oneigenlijke politiek-bestuurlijke druk – VERVALLEN
 • Wijkveiligheidsactieprogramma 2016-2019
 • Uniformen BOA's en toezichthouders

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: donderdag 10 maart 2016
Aanvangstijd: 17.30 uur  –  let op: het aanvangstijdstip is een half uur vervroegd
Locatie: kamer 105 stadhuis

Commissievergadering

 • 'Reality Check' meerjarig verbeterplan Financieel Beheer
 • Voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2015
 • Uitkomsten en bevindingen van 'de hardclose' 2015 (na 10 maanden)

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.