Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 2 en 3 maart

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum: woensdag 2 maart 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Problematiek Meldcode
 • Voorlichting op scholen over loverboys
 • Monitor Werk en Inkomen 3e tertaal 2015
 • Motie-Eeuwijk e.a. ‘Tegemoetkoming reiskosten tegenprestatie'
 • Rapportage adviescommissie vrijwilligerswerk


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

Datum: woensdag 2 maart 2016
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Aanwijzing even zijde Strevelsweg voor toepassing Rotterdamwet
 • Uitkomsten BKZ-onderzoek inzake effecten Rotterdamwet
 • Voortgangsrapportage 2015 Nationaal Programma Rotterdam Zuid


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum: woensdag 2 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Frequentie Open Rotterdam
 • Afdoening motie-Engberts ‘Kunstuitleen’


Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

Datum: woensdag 2 maart 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Inspreken gebiedscommissie Pernis over Veiligheidscontour Distripark en Eemhaven
 • Verkeersplan Rotterdam
 • WorldExpo 2025 – Bereikbaarheid


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën

Datum: donderdag 3 maart 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoeningsvoorstel motie-Van Heemst e.a. 'Rotterdam subjectief net zo veilig als objectief'
 • Aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Terugblik jaarwisseling 2015-2016
 • Werkbezoek aan Saoedi-Arabië en beleidskader Rotterdam Internationaal

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.